Teröre alışarak yaşamaya HAYIR! Yayınlanma zamanı 20 Mart 18:12 , 0 yorumlar

Teröre alışarak yaşamaya HAYIR!
Teröre başlıca bir sebep: Bölünmüşlük yani insanları 'biz ve öteki' olarak değerlendirme.
Şimdi birlik zamanı.
Huzur ve barış için inanarak dua edelim.
Şimdi ve gelecek için en olumlu düşünceleri güvenle aklımızda tutalım.
Her sözümüzle ve her davranışımızla ışığı, sevgiyi, saygıyı, birliği ve adaleti, birbirimiz için en hayırlısını destekleyelim.
Terör, kavram olarak Türkçedeki karşılığı ile şiddet, dehşete düşürme, korkutma, yıldırma anlamlarına geliyor.
Terörü yukarıdaki kavrama göre değerlendirdiğinizde;
Yaşamınızda terörü desteklediğiniz durumlar oluyor mu?
Kurduğunuz düzeni(aile düzeni, ortaklıklar, iş hayatı, arkadaşlıklar, ilişkiler) devam ettirmek için terörü seçiyor musunuz?
İnsanların zihinlerini ve duygularını kontrol etmeye çalışıyor musunuz? Bunun için terörü seçiyor musunuz?
Terörü finansal olarak destekliyor musunuz?
Örneğin:
Kaçakçılık, haraç kesme, yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık
Uyuşturucu kullanımı ve ticareti
Menfaat için rüşvet verme
Size karşı terör uygulanmasına izin veriyor musunuz?
Çevrenizde ceryan eden ve müdahale edip önleyebileceğiniz terörü destekleyen durumlara nasıl yaklaşıyorsunuz?
Şimdiki zaman kendimize dürüst olma, yaşantımıza gerçekçi olarak bakma, varsa terörü doğrudan veya dolaylı yoldan destekleyen değiştirebileceğimiz davranışlarımız değiştirerek yaşamımızı ve dünyamızı iyileştirmenin zamanı.
Birlik ve bütünlük için her zaman sevgi, saygı ve ışıkla.